Trauma, stress och migration

Praktikertjänst Psykiatri Trauma och stress riktar sig till personer med migrationserfarenhet som har trauma- och stressrelaterade problem.

2019-12-13 bytte vi namn från Praktikertjänst Transkulturell psykiatri till Praktikertjänst Psykiatri Trauma och stress. 

Vi tar emot patienter från hela Stockholms län via remiss eller egenanmälan.

Mottagningen erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar relaterade till symtom på stress och trauma hos personer med migrationserfarenhet. 

Vi erbjuder psykologisk behandling eller psykoterapi för att behandla stress- och traumarelaterade problem samt vid behov läkemedelsbehandling.

Det finns effektiva och väl beprövade metoder för psykologisk behandling som t.ex. traumafokuserad KBT, EMDR eller narrativ exponeringsterapi (NET). Alla dessa behandlingar följer en viss struktur och anpassas efter individuella behov och svårigheter. 

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och läkare. Hög kompetens och gott bemötande kännetecknar personalen. 

Vid behov anlitas professionell tolk som är med under besöket.

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Blocks

Kontakta oss när du vill på dygnet!

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept, önskar bli kontaktad av din läkare eller behandlare kan du även gå in på 1177 och göra ditt ärende där.