Lidingö, psykosmottagning

Praktikertjänst Lidingö psykosmottagning är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som ansvarar för psykosvården för personer över 18 år boende huvudsakligen i Lidingö Stad.

Här arbetar specialistsjuksköterskor, specialistläkare, administratör samt kurator, de flesta med mångårig erfarenhet av olika psykiatriska besvär.

Vi bedömer, utreder och behandlar personer främst med psykossjukdom och/ eller autismspektrumtillstånd med lägre funktionsnivå och komplexa behov.  Till oss kan man komma för mottagningsbesök, men vi arbetar flexibelt och gör även hembesök till våra patienter när behov av detta finns. Dessutom har vi ett nära samarbete med Hälsomottagningen /socialpsykiatrin  och Beroendemottagningen på Lidingö.

Mottagningen har gruppverksamhet med grupper bland annat inom bild, motion och hälsa. Vi erbjuder rökavvänjning med diplomerad tobaksavvänjare och vi har tillgång till träningsmaskiner på mottagningen. Vi har en hel del fokus på vikten av fysisk aktivitet och livsstilens betydelse för det psykiska måendet. Vi arbetar med personcentrerad vård och sätter individen i centrum. För oss är det viktigt att varje patient får vara så delaktig som möjligt i sin egen vård.

Mottagningen ligger centralt vid Torsvikstorg på Lidingö och du kommer i kontakt med oss via remiss från annan vårdgivare. För patienter med behov anlitar vi professionell tolk.  

Klicka här för att se patientavgifter. 

Välkommen!

 

Blocks

Kontakta oss när du vill på dygnet!

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept, önskar bli kontaktad av din läkare eller behandlare eller vill boka drop-in-tid till sjuksköterska kan du även gå in på 1177 och göra ditt ärende där.