Praktisk information

Här hittar du information om riktlinjer vid återbud och recept, gällande patientavgifter, sammanhållen journal, tystnadsplikt och sekretess, personuppgifter samt vem du kan kontakta om du har klagomål eller synpunkter på vården du får.

Blocks

Återbud och recept

Lämna alltid återbud om du inte kan komma, även om det är mindre än 24 timmar till besöket. Det är många som vill komma till oss, då kan vi ge tiden till någon annan.

Läs mer ⇒

Sammanhållen journal

Vi är enligt lag skyldiga att registrera och dokumentera alla dina kontakter med oss. I patientjournalen finns information som behövs för din vård. Praktikertjänst Psykiatri har sammanhållen journal i TakeCare. Det innebär att vårdpersonal hos oss kan få tillgång till information hos andra vårdgivare för att du ska få god och säker vård.

Läs mer ⇒ 

Synpunkter

Som patient har du rätt till god vård. Vi är angelägna om att du ska känna dig nöjd med den vård och det bemötande du får av oss.

Läs mer ⇒

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Upplysningar om din kontakt med oss får inte föras vidare till någon annan utan ditt medgivande.

Läs mer om tystnadsplikt och sekretess här.

Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Som Sveriges största vårdkoncern har vi lång erfarenhet av ansvarfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med personuppgifter.

Läs mer ⇒