فارسی

 

نحوه تماس با ما
معمولاً زمانی که تشخیص داده می‌شود بیماران به روان‌پزشک متخصص نیاز دارند، از طریق پزشکان معالج خود (ارجاع پزشک) به ما ارجاع داده می‌شوند.

همچنین می‌توان به تشخیص خود به ما مراجعه کنید. برای ارجاع شخصی، می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

اگر در Spånga، Tensta، Rinkeby، یا Kista زندگی می‌توانید با 08-128 894 00تماس بگیرید. این شماره از 8 صبح تا 17 در دسترس است. 

 اگر در Danderyd،Täby، Vallentuna، Lidingö، Vaxholm، یا Åkersberga زندگی می‌کنید، مستقیم با پذیرش تماس بگیرید.  

 اگر در صحبت کردن یا درک زبان سوئدی دچار مشکل هستید، از شخص دیگری بخواهید که برای شما تماس بگیرد. همچنین، هنگام مراجعه به درمانگاه، در صورت نیاز از خدمات مترجم شفاهی حرفه‌ای استفاده خواهد شد.

 

اگر در حال حاضر تحت درمان هستید و به وقت ملاقات نیاز دارید
اگر در حال حاضر در درمانگاه تحت درمان هستید و به وقت ملاقات جدید نیاز دارید، لطفاً با درمانگر یا شخص مسئول خدمات مراقبتی خود به طور مستقیم، از طریق پذیرش یا 1177 تماس بگیرید. 

 

نحوه لغو وقت ملاقات
اگر می‌خواهید وقت ملاقات خود را لغو کنید، لطفاً حتماً حداقل از 24 ساعت قبل اطلاع دهید. لغو وقت ملاقات یا سایر پیام‌ها را می‌توان به پذیرش (تلفن منشی‌دار 24 ساعت شبانه‌روز در دسترس است) و یا از طریق 1177 اطلاع داد. 

هنگام گذاشتن پیام، لطفاً نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی شخصی، نام فردی که قرار بود شما را ویزیت کند، و همچنین تاریخ و ساعت وقت ملاقات را ذکر کنید

 

هزینهها
هزینه‌ها مشابه بیماران تحت مراقبت بهداشتی عمومی (Stockholms läns landsting) است. قوانین عمومی برای مراقبت پر هزینه (högkostnadsskydd) و کارت معافیت هزینه (frikort) اعمال می‌شود. در صورت عدم حضور در وقت ملاقات بدون اطلاع یا اطلاع لغو در کمتر از 24 ساعت، هزینه اداری مطالبه خواهد شد. 

مراقبت روان‌پزشکی اورژانسی

اگر در Spånga، Tensta، Rinkeby، یا Kista زندگی میکنید
اگر در طول روز (8 صبح تا 4.30 بعد از ظهر) به کمک فوری نیاز داشتید، با درمانگر خود، شخصی مسئول درمان شما، پذیرش یا شماره 08-128 894 00 تماس بگیرید. 

در صورت نیاز به مراقبت فوری در بعد از ظهر و شب، بین ساعت 4:30 تا 10:00 شب یا آخر هفته‌ها از 8 صبح تا 10 شب با شماره 08-128 894 00 تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به مراقبت فوری بعد از ساعت 10 شب با شماره 08-123 492 00  (کلینیک اورژانس در بیمارستان S: t Görans) تماس حاصل فرمایید.

اگر در Danderyd، Täby، Vallentuna، Lidingö، Vaxholm یا Åkersberga زندگی میکنید

اگر در طول روز (8 صبح تا 5 بعد از ظهر) به کمک فوری نیاز داشتید، با درمانگر خود، شخصی مسئول درمان شما، پذیرش یا شماره 08-128 899 00 تماس بگیرید.

در صورت نیاز به مراقبت فوری بعد از ساعت 5 بعدازظهر تا 8 صبح یا تعطیلات آخر هفته در 24 ساعت شبانه روز، با شماره 08-128 899 00 تماس حاصل فرمایید.