Om oss

Vår affärsidé

Praktikertjänst Psykiatri AB ska vara den ledande leverantören av psykiatri i Sverige. Vi riktar oss till patienter och dess närstående på vilkas uppdrag vi verkar. Praktikertjänst Psykiatri AB erbjuder patienten och dess närstående hög tillgänglighet och delaktighet, professionellt och personligt bemötande. Vi utför högkvalificerade bedömningar, utredningar, diagnostik och behandlingar. Praktikertjänst Psykiatri AB är ett kunskapsföretag som levererar den modernaste psykiatrin i Sverige. Vi är långsiktiga i vårt engagemang och har alltid patienten och dess närstående i fokus.

Kvalitet- och miljöarbete

Inom Praktikertjänst Psykiatri arbetar vi aktivt och systematiskt med att förbättra kvaliteten inom vår verksamhet i enlighet med SOSFS 2011:9.

Vårt ledningssystem är integrerat och omfattar kvalitet (patientsäkerhet och vårdprocesser), arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö. Det finns tydlig koppling mellan våra mål, processer och uppföljning.

Samtliga av våra enheter är certifierade för såväl kvalitetsledning (ISO 9001:2015) som miljöledning (ISO 14001:2015). 

ISO 9001:2015
ISO14001:2015