Ny patient

Första kontakten med oss sker vanligtvis genom att du ringer och gör en egenanmälan eller att du har fått en remiss från annan vårdgivare.

Alla egenanmälningar och remisser bedöms och återkopplas med förslag om vidare åtgärder. 

Om du erbjuds en tid får du en kallelse. I kallelsen framgår dag, tid och plats för besöket samt vem du kommer att träffa. I kallelsen kan det också finnas en instruktion och en kod till självskattningsformulär på nätet. Vi ser gärna att du fyller i detta innan ditt besök hos oss.
Om instruktion och kod saknas kommer du att få fylla skatttningsformulären när du kommer till mottagningen.

Om du lämnat en egenanmälan och inte erbjuds en tid hos oss får du ett brev med hänvisning om vart du kan vända dig för att få den hjälp du behöver.

Blocks

Akuta ärenden

Praktikertjänst Psykiatri har två jourenheter.
En i Rinkeby och en på Danderyds sjukhus.

Läs mer ⇒