en bild

Välkommen till Praktikertjänst Psykiatri

Vi bedriver och utvecklar specialistvård i nära samverkan med patienter, anhöriga, vårdgrannar och myndigheter.

Praktikertjänst psykiatri mäter dagligen patienttillfredställelse och kundnöjdhet.

Hittills upplever våra patienter följande i slutenvård respektive öppenvård.

Känner sig respektfullt bemötta

Öppenvård 

Är nöjda med vården i sin helhet

Öppenvård 

Skulle rekommendera mottagningen till andra

Öppenvård

Känner sig delaktiga i vårdplaneringen

Slutenvård

Känner sig respektfullt bemötta

Slutenvård

Skulle rekommendera mottagningen till andra

Slutenvård