en bild

Välkommen till Praktikertjänst Psykiatri

Vi bedriver och utvecklar specialistvård i nära samverkan med patienter, anhöriga, vårdgrannar och myndigheter.

Angående nya coronaviruset

Vi gör allt vi kan för att minimera spridning av det nya coronaviruset.

Om du önskar kontakt med oss och samtidigt har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna, vänligen kontakta din mottagning, Ett nummer in Nordost (08-128 899 00) eller Ett nummer in Järva (08-128 894 00) för råd om hur du kan få hjälp.

Om du har luftvägssymtom och en bokad tid till oss kan du omboka tiden till ett senare tillfälle eller få hjälp via telefon- eller videobesök.

Här kan du följa Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer om coronaviruset.

Praktikertjänst psykiatri mäter dagligen patienttillfredställelse och kundnöjdhet.

Hittills upplever våra patienter följande i slutenvård respektive öppenvård
Uppdaterat 2020-03-13

Känner sig respektfullt bemötta

Öppenvård 

Är nöjda med vården i sin helhet

Öppenvård 

Skulle rekommendera mottagningen till andra

Öppenvård

Känner sig delaktiga i vårdplaneringen

Slutenvård

Känner sig respektfullt bemötta

Slutenvård

Skulle rekommendera avdelningen till andra

Slutenvård